fbpx
Browsing Tag

“ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ”

แนวทาง การลงเวลาเรียนในแบบบันทึกเวลาเรียน ปีการศึกษา 2562

การลงเวลาเรียนในแบบบันทึกเวลาเรียน ตามแนวทาง ซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562
Read More...