fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2561

คุรุสภารับรองหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 มีสถาบันทั้งสิ้น 58 แห่ง จำนวน 59 หลักสูตร (เพิ่มเติม ณ วันที่ 4 มี.ค.62) โดยได้มีประกาศตามเอกสานดังนี้เงื่อนไขการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีการศึกษา ๒๕๖๑…