fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Tag

ผลงานดีเด่น

ด่วนที่สุด!!…

ครูประถมที่ส่งผลงานเข้าแข่งขันครูดีเด่นเพื่อนเลื่อนตำแหน่งวิทยฐานะ ที่ส่งผลงานประเภทผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครูประถมท่านไหนที่แล้วรอผลการพิจรณาอยู่   สพฐ.ออกคำสั่งแบบด่วนที่สุดเพื่องเร่งผลการพิจารณา …