ประกาศ ผลสอบการแข่งขัน อปท.2562 ภาค ก ข

ประกาศ ผลสอบการแข่งขัน อปท.2562 ภาค ก ข สำหรับท่านที่รอคอยนานผลการสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562 นั้น กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศในวันที่ 5… อ่านต่อ ประกาศ ผลสอบการแข่งขัน อปท.2562 ภาค ก ข