fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ผู้บริหารสถานศึกษา

ขอเชิญครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…

มีการประชาสัมพันธ์ด่วน เชิญชวน บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมัครทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RELC ประจำปี 2564…

คุรุสภา ปรับโฉม แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ตามที่ คุรุสภา ได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้น  Krupatom ขอนำแบบฟอร์มมาให้ดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้ ซึ่งแบ่งตามประเภทใบอนุญาตค่ะดาวน์โหลดแบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภทครู (คส.02.10) คลิก…