แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาพระพุทธศาสนา ป.1-ป.6 

         พระพุทธศาสนานั้น ถือเป็นศาสนาประจำชาติไทยเลยก็ว่าได้ รวมถึงได้ถูกบรรจุเป็นหลักสูตร การเรียนการสอนให้กับเด็ก ๆ มาเป็นเวลาช้านานแล้ว และวันนี้ … อ่านต่อ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาพระพุทธศาสนา ป.1-ป.6