พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม 2562

พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม ประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้วยดีจากภาครัฐ และสามารถ บร… อ่านต่อ ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม 2562