มาสนุกกับ 7 เกม ฝึกเด็กๆ เขียนโปรแกรม ที่เหมาะกับเด็กตั้งแต่ 4 – 15 ปี ขึ้นไป

เป็นเกมที่ฝึกทักษะ พัฒนากระบวนการคิดสำหรับเด็กๆ สำหรับคุณครูประถม ก็สามรถนำมาปรับการเรียนการสอนสำหรับเด็กๆ ให้เขาได้คิด แก้ปัญหากันตั้งแต่เด็กๆ จะเป็น… อ่านต่อ มาสนุกกับ 7 เกม ฝึกเด็กๆ เขียนโปรแกรม ที่เหมาะกับเด็กตั้งแต่ 4 – 15 ปี ขึ้นไป