fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563

คุรุสภาแจ้ง นิสิต/นักศึกษา กรอบแบบสำรวจเตรียมการเพื่อขอรับใบอนุญาตวิชาชีพครู…

คุรุสภาสำรวจรายชื่อนักศึกษาครูที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562  เพื่อเตรียมการทดสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในปี 2563ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา…