ภาษาอังกฤษ ป.1

.. ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. นักเรียนพบเพื่อนที่โรงเรียนในตอนเช้าจะกล่าวทักทายว่าอย่างไร … อ่านต่อ ภาษาอังกฤษ ป.1