fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

มัธยม

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ DLTV

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ระดับปฐมวัย อนุบาล ๑ - ๓ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด Google Drive คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด One Drive ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด…

งบประมาณ ค่าจัดการเรียนการสอนปี 63 เงินอุดหนุนรายหัว

งบประมาณ ค่าจัดการเรียนการสอนปี 63วันนี้จะมาพูดถึงงบประมาณการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนในปี 63 ปีการศึกษา 2563 นี้โดยมีสรุปดังนี้ข้อมูลโดยสรุปจากเพจ . ครูบรรจุใหม่ 2019