มารี กูรี (Marie Curie)

มารี กูว์รี เป็นชาวโปแลนด์ เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2410 ที่เมืองวอร์ซอ เขตวิสทูลา จักรวรรดิรัสเซีย  ซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศโปแลนด์ เป็นบุตรของ… อ่านต่อ มารี กูรี (Marie Curie)