เริ่มนำร่อง โรงเรียนสอน Coding 3,000 แห่ง ในภาคเรียนที่ 2/2562 นี้

เป็นเรื่องที่หน้ายินดีสำหรับ ครูประถม ที่จะมีการเรียนการสอนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน Coding สำหรับนักเรียนเพิ่มเข้ามา เพราะโลกของเราทุกวันนี้มีก… อ่านต่อ เริ่มนำร่อง โรงเรียนสอน Coding 3,000 แห่ง ในภาคเรียนที่ 2/2562 นี้

“คุณหญิงกัลยา” เร่งให้ สกศ. เป็นขงเบ้งของ ศธ.

ครูประถมเป็นปลื้มที่จะมีการยกระดับการศึกษาของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เพื่อสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ แก่เกษตรกรให้หลุดพ้… อ่านต่อ “คุณหญิงกัลยา” เร่งให้ สกศ. เป็นขงเบ้งของ ศธ.