fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Tag

รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ…

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษา

แผน วิชาภาษาอังกฤษ ม.1-3 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาประกอบด้วยชุด Access1ชุด Access2ชุด Access3ชุด Team Up in English 1ชุด Team Up in English 2ชุด Team Up in…

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชุด Access1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผน วิชาภาษาอังกฤษ ม.1-3 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชุด Access1 ชั้นมัธยมศึกษาหนังสือเรียน Access ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 10 Module ในแต่ละ Module จะมีโครงสร้างเหมือนกัน คือ Unit a - Unit f…

รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ ประถมศึกษา ป.1-ม.6 ทุกวิชา ที่นี่

รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ ประถมศึกษา ป1-ม.6  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทยประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 1…