ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ ป.2

ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ ป.2

รวมใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ ป.2 ครูประถม มีให้เลือกดาวน์โหลดดังไฟล์ที่แนบมานี้ สามารถนำไปเป็นใบงานประกอบการเรียนการสอนได้ เนื้อหาประกอบด้วย ตัวช… อ่านต่อ ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ ป.2

ใบงานวิชาการงานฯ ป.2 

ใบงานวิชาการงานฯ ป.2 

รวมใบงานวิชาการงานฯ ป.2 ครูประถม มีให้เลือกดาวน์โหลดดังไฟล์ที่แนบมานี้ สามารถนำไปเป็นใบงานประกอบการเรียนการสอนได้ เนื้อหาประกอบด้วย ตัวชี้วั… อ่านต่อ ใบงานวิชาการงานฯ ป.2 

ใบงานวิชาศิลปะ ป.2

ใบงานวิชาศิลปะ ป.2

รวมใบงานวิชาศิลปะ ป.2 ครูประถม มีให้เลือกดาวน์โหลดดังไฟล์ที่แนบมานี้ สามารถนำไปเป็นใบงานประกอบการเรียนการสอนได้ เนื้อหาประกอบด้วย ตัวชี้วัด … อ่านต่อ ใบงานวิชาศิลปะ ป.2

ใบงานวิชาสังคมศึกษา ป.2 

ใบงานวิชาสังคมศึกษา ป.2 

รวมใบงานวิชาสังคมศึกษา ป.2 ครูประถม มีให้เลือกดาวน์โหลดดังไฟล์ที่แนบมานี้ สามารถนำไปเป็นใบงานประกอบการเรียนการสอนได้ เนื้อหาประกอบด้วย ตัวชี… อ่านต่อ ใบงานวิชาสังคมศึกษา ป.2 

ใบงาน วิชาภาษาอังกฤษ ป.2

ใบงาน วิชา ภาษาอังกฤษ ป.2 ครูประถม รวบรวมไว้ให้ผู้สนใจสามารถโหลดไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ ภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.hongpak… อ่านต่อ ใบงาน วิชาภาษาอังกฤษ ป.2

คดีลำนำ ป.2

ใบงาน วรรณคดีลำนำ ป.2

ใบงาน วรรณคดีลำนำ ป.2 ครูประถม มีให้โหลด 2 ชุด เนื้อหาไฟล์อาจมีขนาดใหญ่สามารถด Download ไปศึกษาและเป็นสื่อการสอนได้  ใบงาน วรรณคดีลำนำ ชุดที่ 1 ใ… อ่านต่อ ใบงาน วรรณคดีลำนำ ป.2

ใบงาน วิชาแนะแนว ป.2

ใบงาน วิชาแนะแนว ป.2

ใบงาน วิชาแนะแนว ป.2  สามารถ download ไปเป็นสื่อการสอนได้  แนะแนว ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.hongpakroo.comm

แบบเรียนเร็ว เล่ม1 ชั้นประถมศึกษาปีที่2

แบบเรียนเร็ว เล่ม1 ชั้นประถมศึกษาปีที่2 จัดพิมพ์โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูประถม ได้นำมาให้คุณครูได้ดาวน์โหลด ขอบคุณข้อมูลจากwww.รักค… อ่านต่อ แบบเรียนเร็ว เล่ม1 ชั้นประถมศึกษาปีที่2