fbpx
Browsing Tag

ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล

เรียนออนไลน์ฟรีพร้อมใบเกียรติบัตร ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล 

สำหรับครูประถม นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลท่านใดที่สนใจเรียนออนไลน์ ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล พร้อมใบเกียรติบัตร หลังเรียนจบอีกด้วย ฟรีแบบนี้ มาเริ่มเรียนกันเถอะ คำอธิบายรายวิชา ความหมายข้อมูล สารสนเทศและความรู้…
Read More...