ตั้งรัฐบาลแล้ว มาดูประวัติรัฐมนตรีประยุทธ์ 2/1

ครูประถมหลายๆท่านน่าจะติดตามข่าว การแต่งรัฐมนตรี ในรัฐบาลนี้  ครูประถมทราบที่ว่ารัฐมนตรีที่ละท่านจะส่งผลกระทบต่อแนวทางการศึกษา  วันนี้เราขอนำเสนอประวั… อ่านต่อ ตั้งรัฐบาลแล้ว มาดูประวัติรัฐมนตรีประยุทธ์ 2/1