fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ราชบุรี

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สํานักงาน ด้วยโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต…
Read More...

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตัวยโรงเรียนอนุบาลราชบุรี…
Read More...

โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ ตั้งแต่วันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รายละเอียดอื่นๆ…
Read More...

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-29 ตุลาคม 2562

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-29 ตุลาคม 2562
Read More...

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-31 ตุลาคม…

วันที่รับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-31 ตุลาคม 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งและคุณสำบัติต่างๆ 1. แพทย์แผนไทย 4 อัตรา ค่าจ้าง 500 บาท/วัน 2. เจ้าพนักงานธุรการ 1…
Read More...