รูปภาพแบนเนอร์ (BANNER)

รูปแบบแบนเนอร์ใช้สำหรับจัดตกแต่งบอร์ด ทำหน้าปกรายงาน หรืออื่น ๆ ที่ตกแต่งและสวยงาม ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่