fbpx
Browsing Tag

ร่างระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุม

คณะรัฐมนตรีสรุปมติ ครม. ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2562

วันนี้ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้ กฎหมาย 1. เรื่อง…
Read More...