หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur)

หลุยส์ ปาสเตอร์ เกิดวันที่  27 ธันวาคม ค.ศ. 1822 ที่เมืองโดล (Dole) มลรัฐจูรา (Jura) ประเทศฝรั่งเศส (France) บิดาของปาสเตอร์เป็นช่างฟอกหนังชื่อ ชอง โจ… อ่านต่อ หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur)