วันประถมศึกษาแห่งชาติ

วันประถมศึกษาแห่งชาติ เป็น วันที่นึกถึงบุญคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มีต่อการเล่าเรียนของไทย ภูมิหลังวันประถมศึกษาแห่งช… อ่านต่อ วันประถมศึกษาแห่งชาติ