วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องจากในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นอีกหนึ่งวันที่ชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติ วันที่ราชการประกาศให้เป็นวันหยุด ทำ… อ่านต่อ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา