วันรัฐธรรมนูญ

วันนี้เรามาทำความรู้จัก   “วันรัฐธรรมนูญ” เป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญ ที่ทางราชการประกาศให้เป็นวันหยุด เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกอั… อ่านต่อ วันรัฐธรรมนูญ