fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

วิชาชีพครู

คุรุสภา เตือนผู้ผ่านการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐาน ให้สอนครบ 1 ปี ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2563

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวคุรุสภาแจ้งเตือนผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐาน ให้รีบปฏิบัติการสอนต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2563…
Read More...

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก วิชาชีพครู

ข้อสอบสอบครูผู้ช่วย ภาค ก เรื่อง  วิชาชีพครู  รวบรวมมาไว้ที่นี่ การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือเรียกย่อ ๆ ว่าการสอบภาค ก. มีการจัดสอบแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ      ประเภทที่ 1 เป็นการสอบโดยสำนักงาน กพ. โดยตรง …
Read More...

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู มาแล้วจ้า

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย มาแล้วจ้า!!!  ดาวน์โหลด ด่วนๆๆ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู จำนวน 150 ข้อ พร้อมเฉลย สำหรับคนที่เตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย วันนี้เว็บไซต์ ครูประถม ขอนำแนวข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย ที่กำลังจะมาถึง…
Read More...

เช็คด่วน!! หลักสูตรการสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ปี 2561

    วันนี้มีหลักสูตรที่ใช้เพื่อสำหรับการสอบเข้ารับราชการครูตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ มาฝากนะครับ…
Read More...

การวัดเชาวน์ปัญญา

การวัดเชาวน์ปัญญาในต่างประเทศ การวัดเชาวน์ปัญญา ได้เริ่มสนใจในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยนักจิตวิทยาสนใจในเรื่องการรักษาพยาบาลคนไข้วิกลจริตและคนปัญญาอ่อน ในปี ค.ศ.1838 Esquirol…
Read More...

โครงการ พัฒนางานของสถานศึกษา

หลักการเขียนโครงการ การเขียน โครงการ  มีลักษณะการเขียนแตกต่างไปจากการเขียนประเภทอื่น ๆ โครงการที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ ๑. ต้องมีระบบ (System)  โครงการต้องประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นกระบวนการ…
Read More...

การบริหารจัดการชั้นเรียน : ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการชั้นเรียน

หลัก การบริหาร ตามทฤษฎี POSDCoRB POSDCoRB คือ หลักใน การบริหาร จัดการองค์กรที่ใช้กันทั้งในภาครัฐและเอกชน  ที่ผู้มีอำนาจบริหารมีหน้าที่ และบทบาทการบริหารอยู่ ๗ ประการ คือ P- Planning หมายถึง การวางแผน ได้แก่…
Read More...

เคล็ดลับปรับห้องเรียน แบบ BBL  (Brain-based Learning)

การบริหารจัดการชั้นเรียน Classroom  Tips 1.เตรียมปรับห้องเรียนใหม่   เคล็ดลับปรับห้องเรียน แบบ BBL (Brain-based Learning) เนื่องจากสภาพโรงเรียนในประเทศไทยส่วนมาก  มักอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างรก  ข้าวของที่สะสมไว้ในแต่ละปีมากขึ้นทุกวัน …
Read More...

การใช้จิตวิทยาใน การปรับพฤติกรรม ในชั้นเรียน (Behavior)

การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน การปรับพฤติกรรม นักจิตวิทยาใช้คำว่า “พฤติกรรม” เป็นสื่อระบุถึงการกระทำอันเนื่องมาจากการกระตุ้น หรือถูกจูงใจจากสิ่งเร้าต่างๆ ซึ่งเมื่อศึกษาให้ละเอียดแล้ว การกระทำหรือพฤติกรรมที่เราได้เห็นหรือได้สัมผัสรับรู้นั้น…
Read More...

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL)

สมองกับการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ สมอง เป็นฐาน (Brain based Learning: BBL) สมองเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ การรู้จักสมองจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ …
Read More...