fbpx
Browsing Tag

สงขลา

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ ตั้งแต่วันที่ 9-16 ธันวาคม 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านวัดใหม่…
Read More...

โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ ตั้งแต่วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและงบประมาณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา…
Read More...

โรงพยาบาลสะเดา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ วันนี้ถึง 25 พฤศจิกายน 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รายละเอียดอื่นๆ สมัครลูกจ้างเหมาบริการ…
Read More...

โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ วันนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รายละเอียดอื่นๆ…
Read More...

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2562 ในเวลาราชการ สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานกลุ่มงานครูและบุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รายละเอียดอื่นๆ…
Read More...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่…

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562
Read More...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่…

วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25-31 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สถานที่รับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ตำแหน่งและคุณสำบัติต่างๆ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: 9000 บาท…
Read More...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรม 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15000 บาท…
Read More...

โรงเรียนบ้านบางเหรียง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านบางเหรียง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: 8000 บาท…
Read More...

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 600 บาท 2. พนักงานบริการ หลายอัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท…
Read More...