ย้ายก่อนสอบ

ก.ค.ศ.-สพฐ. เห็นพ้องย้ายก่อนสอบผอ.ใหม่

ก.ค.ศ.-สพฐ. เห็นพ้อง ย้ายก่อนสอบ ผอ.ใหม่ วันที่ 27 มี.ค.2561 นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) … อ่านต่อ ก.ค.ศ.-สพฐ. เห็นพ้องย้ายก่อนสอบผอ.ใหม่

บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้

บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา2561

ไฟล์แนบ : ที่ ศธ 04010/ว568 บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา2561 การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีกา… อ่านต่อ บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา2561