สพฐ.แนะแนวอาชีพ

สพฐ.ปูพรมแนะแนวอาชีพนักเรียนพื้นฐาน

สพฐ.เตรียมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมทักษะอาชีพให้เด็ก ค้นพบตัวเองเมื่อจบ ม.ต้น หวังส่งไม้ต่อเรียนสายอาชีพกับอาชีวะ วันนี้(12 มี.ค.)ดร.บุญรักษ์ ยอดเพ… อ่านต่อ สพฐ.ปูพรมแนะแนวอาชีพนักเรียนพื้นฐาน