สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศ ไม่รับเด็กอนุบาล 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศ ไม่รับเด็กอนุบาล 1

               โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศชัดเจน … อ่านต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศ ไม่รับเด็กอนุบาล 1