สพฐ. จัดงบประมาณ เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

สำหรับครูประถมที่ติดตามข่าว สพฐ. จะมีการเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562-2565 เพื่อเร่งพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล่ำทางการศึกษา … อ่านต่อ สพฐ. จัดงบประมาณ เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก