สมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21

สมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ครูประถมได้นำ สมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อให้ครูได้นำไปปรับใช้ พัฒนาตนเองและการเรียนการสอนให้ทันสมัยเหมาะสมกับยุคเทคโ… อ่านต่อ สมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด