สร้างเกม เขาวงกตจากpowerpoint

สร้างเกม เขาวงกตจากpowerpoint การตั้งค่าเมื่อสัมผัสกับเมาท์ 1.เลือกวัตถุ –> แทรก –> การกระทำ 2.เลือกเมาส์อยู่เหนือ –> ไฮเปอ… อ่านต่อ สร้างเกม เขาวงกตจากpowerpoint