สสวท. ปรับหลักสูตรคณิต-วิทย์-ภูมิศาสตร์

สสวท. แจงปรับหลักสูตรคณิต-วิทย์-ภูมิศาสตร์ ให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงโลกในปัจจุบันทั้ง 12 ชั้นปี รับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เริ่ม ป.1 และ ป.4 ม.1 และ ม.4 ปี… อ่านต่อ สสวท. ปรับหลักสูตรคณิต-วิทย์-ภูมิศาสตร์