fbpx
Browsing Tag

สสวท.

เตรียมเพิ่มสาระเทคโนโลยี ในการสอบ NT และ O-NET เริ่มปี ๒๕๖๓

ซึ่งคุณครูประถมเองจะต้องเตรียมความพร้อมในการสอนเด็กๆ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้กําหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง…
Read More...

สสวท. จัดงานประชุมวิชาการ ECaP และ CSEd ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ…

สำหรับครูประถมที่สนใจเข้ารวมกิจกรรมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 4 นี้ สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา…
Read More...

คู่มือครู หนังสือเรียน ป.1-ม.6 สสวท.

คู่มือครู หนังสือเรียน ป.1-ม.6 สสวท. วันนี้ ครูประถม ได้นำวิธีการค้นหาคู่มือ การสอน สำหรับครูที่ใช้หนังสือ สสวท. มาฝากค่ะ ปัจจุบันนี้ หนังสือต่างๆเริ่มลดการตีพิมพ์แต่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ด้วยการสมัครสมาชิก เช่นเดียวกับหนังสือ สสวท.…
Read More...

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.…

รายการหลักสูตร เอกสารหลักสูตร      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาไทย) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)…
Read More...

สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ

         จากพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ  ที่ทรงห่วงใยโรงเรียนขนาดเล็ก, โรงเรียนที่อยู่บนพื้นที่ห่างไกล ซึ่งพบปัญหา ขาดบุคลากรครู สิ่งอำนวยความสะดวก และโรงเรียนที่สอนคละชั้น จึงได้มีการจัดทำ “สื่อ 60 พรรษา…
Read More...

ปรับโฉมตำรา “วิทย์-คณิต” ใหม่ มั่นใจส่งถึงโรงเรียนก่อนเปิดเทอม

ตำราวิทย์คณิต ใหม่ สำหรับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 สกสค. จับมือ สสวท. ปรับโฉม “ตำราวิทย์ - คณิต” ใหม่ สำหรับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 “พินิจศักดิ์” ยันตำราใหม่ถึงมือเด็ก สถานศึกษาก่อนเปิดเทอม ด้าน “พรพรรณ” ดึงหัวกะทิพัฒนาตำราเรียน…
Read More...