สอบ ว16

กรณีพิเศษ สังกัดสพฐ. ตาม ว 16(เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิง)

ในปีพ.ศ.2561 นี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังไม่มีประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ เพียงแต่ว่า จะขอนำเสนอข้อมูลให้เพื่อนครูท… อ่านต่อ กรณีพิเศษ สังกัดสพฐ. ตาม ว 16(เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิง)