สื่อการเรียนการสอน

รวบรวม สื่อการเรียนการสอน ป.1-ม.6

รวบรวม สื่อการเรียนการสอน ป.1-ม.6 ครูประถม ขอขอบคุณแหล่งความรู้ดีดี จาก อจท. มา ณ โอกาสนี้ สื่อการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ดนต… อ่านต่อ รวบรวม สื่อการเรียนการสอน ป.1-ม.6

สื่อการเรียนการสอน รูปภาพแสดงความรู้สึก Flash Card Feeling

สื่อการเรียนการสอน รูปภาพแสดงความรู้สึก Flash Card Feeling ใช้ในการศึกษาและหาความรู้เพื่อนำไปสู่ในอนาคตได้ ตัวอย่างรูปภาพ   ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด&… อ่านต่อ สื่อการเรียนการสอน รูปภาพแสดงความรู้สึก Flash Card Feeling

สื่อการเรียนการสอน แผ่นภาพรูปสัตว์ Animal Flash Cards

สื่อการเรียนการสอน แผ่นภาพรูปสัตว์ (Animal Flash Cards) ใช้เพื่อการศึกษา ตัวอย่างรูปภาพ ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่ ขอขอบคุณ T… อ่านต่อ สื่อการเรียนการสอน แผ่นภาพรูปสัตว์ Animal Flash Cards

สื่อการเรียนการสอน แผ่นภาพเครื่องดนตรี (Musical Instrument Flash Cards)

สื่อการเรียนการสอนแผ่นภาพเครื่องดนตรี ใช้เพื่อการศึกษาและเรียนรู้สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ ตัวอย่างรูปภาพ ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่ ขอข… อ่านต่อ สื่อการเรียนการสอน แผ่นภาพเครื่องดนตรี (Musical Instrument Flash Cards)

สื่อการเรียนการสอน รูปภาพแบนเนอร์ (BANNER)

สื่อการเรียนการสอน รูปแบบแบนเนอร์ใช้สำหรับจัดตกแต่งบอร์ด ทำหน้าปกรายงาน หรืออื่น ๆ ที่ตกแต่งและสวยงาม ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่ ขอขอบค… อ่านต่อ สื่อการเรียนการสอน รูปภาพแบนเนอร์ (BANNER)

สื่อการเรียนการสอน การเรียนการสอนตกแต่งขอบและเส้นคั่น

การตกแต่งขอบและเส้นคั้นใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น สามารถนำไปใช้ในอนาคตหรือใช้ในการทำงานข้างหน้าได้อย่างสะดวก ตัวอย่างรูปภาพ ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด :&… อ่านต่อ สื่อการเรียนการสอน การเรียนการสอนตกแต่งขอบและเส้นคั่น

สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย (หลักภาษา) ภาษาไทย (วรรณคดี) ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ทัศนศิลป์ เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่ดีในอนาคต ระ… อ่านต่อ สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย (หลักภาษา) ภาษาไทย (วรรณคดี) ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ทัศนศิลป์ เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่ดีใน ระดับชั… อ่านต่อ สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4