fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Tag

สื่อการเรียนรู้

คู่มือเด็กเรียนรู้ช้า

คู่มือเด็กเรียนรู้ช้า ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือสื่อการเรียนรู้ของครูและผู้ปกครอง เพื่อเป็นตัวช่วยในการดูแลและเป็นแนวทางในการสอนเด็กบกพร่องการเรียนรู้ คู่มือเด็กเรียนรู้ช้า สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ

คู่มือเด็กออทิสติก

คู่มือเด็กออทิสติก ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือสื่อการเรียนรู้ของครูและผู้ปกครอง เพื่อเป็นตัวช่วยในการดูแลและเป็นแนวทางในการสอนเด็กบกพร่องการเรียนรู้ คู่มือเด็กออทิสติก สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ

คู่มือเด็กสมาธิสั้น

คู่มือเด็กสมาธิสั้น ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือสื่อการเรียนรู้ของครูและผู้ปกครอง เพื่อเป็นตัวช่วยในการดูแลและเป็นแนวทางในการสอนเด็กบกพร่องการเรียนรู้ คู่มือเด็กสมาธิสั้น สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ ข้อมูลจาก :…

คู่มือเด็กแอลดี

คู่มือเด็กแอลดี ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือสื่อการเรียนรู้ของครูและผู้ปกครอง เพื่อเป็นตัวช่วยในการดูแลและเป็นแนวทางในการสอนเด็กบกพร่องการเรียนรู้ สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ ข้อมูลจาก : …