fbpx
Browsing Tag

สื่อหลักสูตรปฐมวัย

สื่อ และแผนจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรปฐมวัย 2560

          Krupatom ขอนำข้อมูลแผนการจัดประสบการณ์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ซึ่งคุณครูและผู้ปกครอง สามารถนำไปเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ๆ ได้ รายการไฟล์เอกสาร แผนการจัดประสบการณ์ 2560 เด็ก 3 ปี เทอม 1…
Read More...