ส่งผลงาน ทักษะคอมพิวเตอร์

ส่งผลงาน การแข่งขันทักษะ ขอให้ได้เหรียญนะคะ ระดับประถมศึกษา ป.4-6และระดับมัธยมศึกษา ม.1-3   กรอกคะแนนสำหรับครู ประกาศผลการแข่งขันป.4-6  <รอการ… อ่านต่อ ส่งผลงาน ทักษะคอมพิวเตอร์