fbpx
Browsing Tag

ส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนในสังกัดสพฐ

สพฐ. ลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครูนักเรียน ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR” ระหว่าง…
Read More...