fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

หนังสือสพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04010/ว1214

แนวทาง การลงเวลาเรียนในแบบบันทึกเวลาเรียน ปีการศึกษา 2562

การลงเวลาเรียนในแบบบันทึกเวลาเรียน ตามแนวทาง ซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562