ทอมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison)

ทอมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison) ทอมัส เอดิสัน เกิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1847 เขาเป็นลูกคนที่ 7 และคนสุดท้าย โดยตัวเอดิสันเองมีเชื้อส… อ่านต่อ ทอมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison)