สื่อ และแผนจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรปฐมวัย 2560

          Krupatom ขอนำข้อมูลแผนการจัดประสบการณ์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ซึ่งคุณครูและผู้ปกครอง สามารถนำไปเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ๆ ไ… อ่านต่อ สื่อ และแผนจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรปฐมวัย 2560