fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

หลักเกณฑ์กรณีพิเศษ

ก.ค.ศ. จัดทำหลักเกณฑ์กลางการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

ก.ค.ศ.เปิดโอกาสศึกษานิเทศก์สมัครแข่งคัดเลือกผอ.สถานศึกษา พร้อมจัดทำเกณฑ์กลางในการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)…