หลักเกณฑ์กลางการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

ก.ค.ศ. จัดทำหลักเกณฑ์กลางการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

          ก.ค.ศ.เปิดโอกาสศึกษานิเทศก์สมัครแข่งคัดเลือกผอ.สถานศึกษา พร้อมจัดทำเกณฑ์กลางในการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ           เมื่อวันที่ 28 พฤศจิก… อ่านต่อ ก.ค.ศ. จัดทำหลักเกณฑ์กลางการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ