fbpx
Browsing Tag

หลักเกณฑ์ สพฐ.

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. และ สอศ.

          จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 12/2561 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ทางที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. และ สอศ. โดยนพ.ธีระเกียรติ…
Read More...