fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

อบรมออนไลน์

แจกโปรแกรมสร้างเกียรติบัตรออนไลน์ฟรี

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ขอนำเสนอ แนวทางการสร้างเกียรติบัตรออนไลน์ ในช่วงเวลานี้ การทำแบบทดสอบออนไลน์ที่กำลังได้รับการนิยมอย่างแพร่หลาย ทำให้ โรงเรียน สถานศึกษา หรือสำนักงานเขต ศึกษานิเทศก์ ที่กำลังจะหาแนวทางการออกใบประกาศหรือใบรับรองนั้น…
Read More...

สสวท.อบรมออนไลน์ นับชั่วโมงเลื่อนวิทยฐานะได้ เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563

สสวท.อบรมออนไลน์ นับชั่วโมงเลื่อนวิทยฐานะได้ เก็บไว้เป็นชั่วโมงอบรมปีการศึกษา 2563 - ประถมศึกษาได้ 12 ชั่วโมง (ป.ต้น/ป.ปลาย) - มัธยมศึกษาได้ 20 ชั่วโมง (ม.ต้น/ม.ปลาย) เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 เวลาอบรมระหว่าง 1…
Read More...

อบรมหลักสูตรออนไลน์ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา” เพื่อรับเกียรติบัตร

อบรมหลักสูตรออนไลน์ "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา" เพื่อรับเกียรติบัตร จากชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย คลิ๊กทำแบบทดสอบที่นี่ : https://sites.google.com/msu.ac.th/ เกียรติบัตรจะมอบให้กับผู้ที่ทำข้อสอบได้คะแนนตั้งแต่…
Read More...

อบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital LiteracyCurriculum)ออนไลน์ รับเกียรติบัตรทางเมล์

อบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital LiteracyCurriculum) จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหิดล | ที่ปรึกษากิจกรรมศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลเบื้องต้น    (Digital Literacy) สำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัยที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย…
Read More...

อบรมออนไลน์ โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน พร้อมใบวุฒิบัตร

เพื่อความปอดภัยในโรงเรียนและนอกโรงเรียน คุณครูประถมจำต้องทำความเข้าใจในด้านนี้ให้ดี เพื่อหยุการบาดเจ็บแก่เด็กๆ ของคุณครูประถมเอง โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ Save the Children…
Read More...

อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ สำหรับครูประถมศึกษา ผ่าน Microsoft teams

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวอบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ สำหรับครูประถมศึกษา ผ่าน Microsoft teams เรามาฝากครูประถมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครูประถมนะครับรายละเอียดต่างๆครูประถม ติดตามได้นี้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้…
Read More...

อบรมออนไลน์ พัฒนาบุคลากรการจัดสอบ จาก สทศ.

ครูประถม ขอนำข่าวการอบรมพัฒนาบุคลากร จาก สทศ. มาฝากดังนี้ค่ะ สทศ.ได้จัดหลักสูตร อบรมออนไลน์ เรียนผ่านแล้วได้รับเกียรติบัตร จาก 3 หลักสูตร เพื่อพัฒนาบุคลาการด้านการจัดสอบ โดยสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าไปยังบทเรียนต่างๆได้ในแต่ละรายวิชา…
Read More...

อบรม หลักสูตร การให้คำปรึกษาวัยรุ่น (ออนไลน์) มีวุฒิบัตร

อบรม หลักสูตร การให้คำปรึกษาวัยรุ่น (ออนไลน์) มีวุฒิบัตร ให้ โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิก และเข้าสู่การอบรมได้ที่ https://thaiteentraining.com/ เมื่อเรียนจบหลักสูตรสามารถปริ้นใบประกาศได้เลย…
Read More...

ชวนครูวิชาวิทยาการคำนวณ ร่วมอบรมออนไลน์

สถาบันส่งสเริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้เชิญชวนคุณครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ แต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ ขอเชิญครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์…
Read More...