ประกาศ ผลสอบการแข่งขัน อปท.2562 ภาค ก ข

ประกาศ ผลสอบการแข่งขัน อปท.2562 ภาค ก ข สำหรับท่านที่รอคอยนานผลการสอบท้องถิ่น ประจำปี 2562 นั้น กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศในวันที่ 5… อ่านต่อ ประกาศ ผลสอบการแข่งขัน อปท.2562 ภาค ก ข

สอบครู สอบครูผู้ช่วยท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นสังกัดกระทรวงจุ

สอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เปิดเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วยท้องถิ่นประจำปี 2562

สำหรับท่านที่รอคอยนานสอบครูผู้ช่วย จำปี 2562 นั้น กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศในวันที่ 20 เมษายน 2562 ที่เว็บไซต์ได้ประกาศเกณฑ์การรับส… อ่านต่อ สอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เปิดเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วยท้องถิ่นประจำปี 2562