สพฐ.จัดสรรงบประมาณปี 2562 จ้างอัตราจ้าง ตำแหน่งธุรการโรงเรียน และ นักการภารโรง

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวสพฐ.จัดสรรงบประมาณปี 2562 จ้างอัตราจ้าง ตำแนห่งธุรการโรงเรียน และ นักการภารโรงมาฝากครูประถมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน… อ่านต่อ สพฐ.จัดสรรงบประมาณปี 2562 จ้างอัตราจ้าง ตำแหน่งธุรการโรงเรียน และ นักการภารโรง