fbpx
Browsing Tag

อาจารย์

ครู กับ อาจารย์ มีความแตกต่างกันอย่างไร

ครู กับ อาจารย์ ต่างกันอย่างไร มีหลายคนสงสัยว่า "ครู" กับ "อาจารย์" เหมือนหรือต่างกันอย่างไร และทำหน้าที่เป็นเช่นไร เผื่อเวลาจะเรียกขานนามจะได้เรียกให้ถูก ไม่เขิน จึงมาอธิบายไว้พอสังเขปดังนี้.. เมื่อ…
Read More...